Ελληνικός Οργανισμός Σάτυα Σάι
Ζώνη 6, Νότια Ευρώπη, Περιοχή 6.2

Δεν ήρθα να μιλήσω για μια συγκεκριμένη θρησκεία. Ήρθα να σας μιλήσω για την οικουμενική αρχή της Αγάπης, τον δρόμο της Αγάπης, το καθήκον της Αγάπης. Ήρθα για ν` ανάψω τον λύχνο της Αγάπης στις καρδιές σας, να δω ότι λάμπει μέρα με τη μέρα, με όλο και περισσότερο φως.

 • Δεν ήρθα να μιλήσω για μια συγκεκριμένη θρησκεία. Ήρθα να σας μιλήσω για την οικουμενική αρχή της Αγάπης, τον δρόμο της Αγάπης, το καθήκον της Αγάπης. Ήρθα για ν` ανάψω τον λύχνο της Αγάπης στις καρδιές σας, να δω ότι λάμπει μέρα με τη μέρα, με όλο και περισσότερο φως.

 • Ο κύριος σκοπός του Οργανισμού Σάτυα Σάι είναι να βοηθήσει τον άνθρωπο να αναγνωρίσει την πραγματική του φύση, που είναι θεϊκή.

 • Σκοπός της εκπαίδευσης είναι ο χαρακτήρας.
  Πραγματικός άνθρωπος είναι αυτός που εφαρμόζει
  τις πέντε ανθρώπινες αξίες:
  Αλήθεια, Δικαιοσύνη, Αγάπη, Ειρήνη και Μή-βία.

 •  
  Υπάρχει μόνο μια φυλή, η φυλή της ανθρωπότητας.
  Υπάρχει μόνο μία γλώσσα, η γλώσσα της καρδιάς.
  Υπάρχει μόνο μία θρησκεία, η θρησκεία της αγάπης.
  Υπάρχει μόνο ένας Θεός και είναι πανταχού Παρών.

Η Σκέψη της Ημέρας

Σκέψεις προηγούμενων ημερών

29 Μαίου 2020

Ο έπαινος και η κατηγορία φαίνεται να είναι έννοιες αντικρουόμενες μεταξύ τους, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι! Αυτό που θα σας οδηγήσει σε μία διαπρεπή θέση θα σας υποβιβάσει επίσης! Ενώ επαινείστε, παράλληλα η μομφή μπορεί ν’ αυξάνεται. Όταν σκάβουμε ένα πηγάδι, ένας σωρός λάσπης μεγαλώνει παράλληλα. Όσο πιο βαθιά μπαίνουμε στο πηγάδι, τόσο υψηλότερος θα είναι ο λοφίσκος της λάσπης που συσσωρεύεται.  Πιστεύουμε ότι η τρύπα, η οποία αντιστοιχεί στο βαθύ πηγάδι, είναι η μομφή, ενώ ο σωρός αντιστοιχεί στον έπαινο. Αλλά όταν ρίχνουμε τον σωρό λάσπης στο πηγάδι, τότε αυτό κλείνει. Η λάσπη από το πηγάδι και η λάσπη στον σωρό είναι τα ίδιο. Μόλις συνειδητοποιήσουμε ότι συμβαίνει αυτό, δεν θα φοβόμαστε την κριτική ή την κατηγορία. Θα αναπτύξουμε μια ισότιμη στάση απέναντι στον έπαινο και τη μομφή. Μερικοί άνθρωποι θα εστιάζουν  στο βάθος του πηγαδιού, ενώ άλλοι θα κοιτάζουν το ύψος του αναχώματος. Η σωστή στάση θα είναι να βλέπετε και τα δύο με την ίδια νοητική στάση. Μόνο τότε θα μπορέσετε να προχωρήσετε στο ιερό μονοπάτι.

- Μπάμπα, από τις ομιλίες στα θερινά σεμινάρια στο Μπριντάβαν "Summer Showers in Brindavan, 1978, Ch 21"