Ελληνικός Οργανισμός Σάτυα Σάι
Ζώνη 6, Νότια Ευρώπη, Περιοχή 6.2

Δεν ήρθα να μιλήσω για μια συγκεκριμένη θρησκεία. Ήρθα να σας μιλήσω για την οικουμενική αρχή της Αγάπης, τον δρόμο της Αγάπης, το καθήκον της Αγάπης. Ήρθα για ν` ανάψω τον λύχνο της Αγάπης στις καρδιές σας, να δω ότι λάμπει μέρα με τη μέρα, με όλο και περισσότερο φως.

 • Δεν ήρθα να μιλήσω για μια συγκεκριμένη θρησκεία. Ήρθα να σας μιλήσω για την οικουμενική αρχή της Αγάπης, τον δρόμο της Αγάπης, το καθήκον της Αγάπης. Ήρθα για ν` ανάψω τον λύχνο της Αγάπης στις καρδιές σας, να δω ότι λάμπει μέρα με τη μέρα, με όλο και περισσότερο φως.

 • Ο κύριος σκοπός του Οργανισμού Σάτυα Σάι είναι να βοηθήσει τον άνθρωπο να αναγνωρίσει την πραγματική του φύση, που είναι θεϊκή.

 • Σκοπός της εκπαίδευσης είναι ο χαρακτήρας.
  Πραγματικός άνθρωπος είναι αυτός που εφαρμόζει
  τις πέντε ανθρώπινες αξίες:
  Αλήθεια, Δικαιοσύνη, Αγάπη, Ειρήνη και Μή-βία.

 •  
  Υπάρχει μόνο μια φυλή, η φυλή της ανθρωπότητας.
  Υπάρχει μόνο μία γλώσσα, η γλώσσα της καρδιάς.
  Υπάρχει μόνο μία θρησκεία, η θρησκεία της αγάπης.
  Υπάρχει μόνο ένας Θεός και είναι πανταχού Παρών.

Η Σκέψη της Ημέρας

Σκέψεις προηγούμενων ημερών

19 Μαρτίου 2019

Μη θρηνείτε για το γεγονός πως ο Κύριος σας δοκιμάζει και σας υποβάλλει στη βάσανο των εξετάσεων, διότι μόνον όταν δοκιμάζεστε μπορείτε να είστε βέβαιοι για την επιτυχία, ή τότε μόνον μπορείτε ν’ αποκτήσετε επίγνωση των ορίων σας. Κατόπιν, μπορείτε να συγκεντρωθείτε στα θέματα στα οποία είστε ανεπαρκείς και να εστιάσετε εντονότερα την προσοχή σας σε αυτά, έτσι ώστε να έχετε τη δυνατότητα να τα περάσετε με επιτυχία, όταν εξεταστείτε ξανά. Μη μελετάτε για τις εξετάσεις την τελευταία στιγμή. Να μελετάτε εκ των προτέρων και να είστε προετοιμασμένοι με την απαραίτητη γνώση, το θάρρος και την αυτοπεποίθηση που αναδύεται απ` αυτή τη γνώση και την ικανότητα. Ό,τι έχετε μελετήσει από πριν, πρέπει να το επαναφέρεται ξανά και ξανά στον νου, ακριβώς πριν από τις εξετάσεις. Αυτά είναι όλα όσα πρέπει να γίνουν. Είναι βέβαιο πως θ’ αναδειχθείτε νικητές, διότι αυτό είναι το μονοπάτι που οδηγεί στη νίκη.

- Μπάμπα, από ομιλία που δόθηκε το Μαχασιβαράτρι, Μάρτιος 1963