Ελληνικός Οργανισμός Σάτυα Σάι
Ζώνη 6, Νότια Ευρώπη, Περιοχή 6.2

Δεν ήρθα να μιλήσω για μια συγκεκριμένη θρησκεία. Ήρθα να σας μιλήσω για την οικουμενική αρχή της Αγάπης, τον δρόμο της Αγάπης, το καθήκον της Αγάπης. Ήρθα για ν` ανάψω τον λύχνο της Αγάπης στις καρδιές σας, να δω ότι λάμπει μέρα με τη μέρα, με όλο και περισσότερο φως.

 • Δεν ήρθα να μιλήσω για μια συγκεκριμένη θρησκεία. Ήρθα να σας μιλήσω για την οικουμενική αρχή της Αγάπης, τον δρόμο της Αγάπης, το καθήκον της Αγάπης. Ήρθα για ν` ανάψω τον λύχνο της Αγάπης στις καρδιές σας, να δω ότι λάμπει μέρα με τη μέρα, με όλο και περισσότερο φως.

 • Ο κύριος σκοπός του Οργανισμού Σάτυα Σάι είναι να βοηθήσει τον άνθρωπο να αναγνωρίσει την πραγματική του φύση, που είναι θεϊκή.

 • Σκοπός της εκπαίδευσης είναι ο χαρακτήρας.
  Πραγματικός άνθρωπος είναι αυτός που εφαρμόζει
  τις πέντε ανθρώπινες αξίες:
  Αλήθεια, Δικαιοσύνη, Αγάπη, Ειρήνη και Μή-βία.

 •  
  Υπάρχει μόνο μια φυλή, η φυλή της ανθρωπότητας.
  Υπάρχει μόνο μία γλώσσα, η γλώσσα της καρδιάς.
  Υπάρχει μόνο μία θρησκεία, η θρησκεία της αγάπης.
  Υπάρχει μόνο ένας Θεός και είναι πανταχού Παρών.

Η Σκέψη της Ημέρας

Σκέψεις προηγούμενων ημερών

19 Ιανουαρίου 2019

Η ειρήνη ή η αναταραχή, η ηρεμία ή το άγχος που βιώνετε σήμερα είναι το προϊόν των σκέψεων και των πράξεών σας και της στάσης ή της συμπεριφοράς σας απέναντι στον εαυτό σας και τους άλλους. Πολλοί ξεκινούν τη διαδικασία του τακτικού διαλογισμού στο όνομα και τη μορφή του Θεού κι έτσι μπορούν να κατευνάσουν την αναστάτωση της καρδιάς και ν’ ανοίξουν τον δρόμο για την εσωτερική ειρήνη και αυτοπραγμάτωση. Κατά τον διαλογισμό δεν πρέπει να ταλαντεύεστε από το ένα ιδεώδες στο άλλο ούτε και θα πρέπει ο διαλογισμός να υποβιβάζεται σε μία απλή τυπική διαδικασία ή σ’ ένα άκαμπτο ωρολόγιο πρόγραμμα αναπνοών ή σ’ ένα ανούσιο βλέμμα καρφωμένο στην άκρη της μύτης. Είναι μια αυστηρή πειθαρχία και έλεγχος των αισθήσεων, των συγκινήσεων και της φαντασίας. Γι’ αυτό εύστοχα ελέχθη πως ο διαλογισμός είναι η κοιλάδα της ειρήνης που κείται στην άλλη πλευρά μιας τεράστιας οροσειράς με κορυφές που αντιπροσωπεύουν τους έξι εχθρούς –τη λαγνεία, τον θυμό, την απληστία, την προσκόλληση, την αλαζονεία και τον φθόνο. Πρέπει ν’ αναρριχηθείτε πάνω στις κορυφές της οροσειράς και να φθάσετε στην κοιλάδα πέρα απ’ αυτές.

- Μπάμπα, από ομιλία που δόθηκε στις 9 Ιουνίου 1970