Ελληνικός Οργανισμός Σάτυα Σάι
Ζώνη 6, Νότια Ευρώπη, Περιοχή 6.2

Δεν ήρθα να μιλήσω για μια συγκεκριμένη θρησκεία. Ήρθα να σας μιλήσω για την οικουμενική αρχή της Αγάπης, τον δρόμο της Αγάπης, το καθήκον της Αγάπης. Ήρθα για ν` ανάψω τον λύχνο της Αγάπης στις καρδιές σας, να δω ότι λάμπει μέρα με τη μέρα, με όλο και περισσότερο φως.

 • Δεν ήρθα να μιλήσω για μια συγκεκριμένη θρησκεία. Ήρθα να σας μιλήσω για την οικουμενική αρχή της Αγάπης, τον δρόμο της Αγάπης, το καθήκον της Αγάπης. Ήρθα για ν` ανάψω τον λύχνο της Αγάπης στις καρδιές σας, να δω ότι λάμπει μέρα με τη μέρα, με όλο και περισσότερο φως.

 • Ο κύριος σκοπός του Οργανισμού Σάτυα Σάι είναι να βοηθήσει τον άνθρωπο να αναγνωρίσει την πραγματική του φύση, που είναι θεϊκή.

 • Σκοπός της εκπαίδευσης είναι ο χαρακτήρας.
  Πραγματικός άνθρωπος είναι αυτός που εφαρμόζει
  τις πέντε ανθρώπινες αξίες:
  Αλήθεια, Δικαιοσύνη, Αγάπη, Ειρήνη και Μή-βία.

 •  
  Υπάρχει μόνο μια φυλή, η φυλή της ανθρωπότητας.
  Υπάρχει μόνο μία γλώσσα, η γλώσσα της καρδιάς.
  Υπάρχει μόνο μία θρησκεία, η θρησκεία της αγάπης.
  Υπάρχει μόνο ένας Θεός και είναι πανταχού Παρών.

Η Σκέψη της Ημέρας

Σκέψεις προηγούμενων ημερών

15 Ιουνίου 2024

Ο Θεός είναι ο μοναδικός συντηρητής της ανθρώπινης ζωής - η βάση, η δομή, το επιστέγασμα. Τα χρήματα δεν μπορούν να βοηθήσουν τον άνθρωπο να καλλιεργήσει την ευσέβεια και να συγχωνευθεί με τον Θεό, την πηγή. Η ακαδημαϊκή γνώση επίσης είναι εξίσου ανίσχυρη. Οι Ουπανισάδες διακηρύσσουν ότι η απελευθέρωση από το θάνατο δεν μπορεί να επιτευχθεί ούτε μέσω της εμπλοκής σε δράσεις, ούτε μέσω των απογόνων, ούτε μέσω της συσσώρευσης πλούτου. Μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω πράξεων απάρνησης, απόσπασης, αταραξίας, παράδοσης. Είναι κρίμα που αυτή η προειδοποίηση δεν εισακούεται και ο άνθρωπος ασχολείται απλώς με το κυνήγι υλικών αποκτημάτων. Ως αποτέλεσμα, υποφέρει από ολοένα και από περισσότερα δεσμά που γίνονται όλο και πιο πιεστικά. Το καλύτερο μέσο για να ξεφύγετε  από αυτή τη μοίρα είναι να βρείτε καταφύγιο στη συντροφιά των ενάρετων και ευσεβών και να ταξιδέψετε στον δρόμο τους που μόνο ευεργεσίες μπορεί να σας παρέχει.

- Μπάμπα, από ομιλία που δόθηκε στις 23 Νοεμβρίου 1985