Ελληνικός Οργανισμός Σάτυα Σάι
Ζώνη 6, Νότια Ευρώπη, Περιοχή 6.2

24ωρη απαγγελία του Γκάγιατρι Μάντρα

Σάββατο, 13 Απριλίου, 17:50 - Κυριακή, 14 Απριλίου, 18:00

Μέσα από τον σύνδεσμο https://www.sathyasai.org/live, μπορείτε να παρακολουθήσετε τα online διαδικτυακά προγράμματα που διοργανώνει ο Διεθνής Οργανισμός Σρι Σάτυα Σάι (SSSIO), τις ώρες που καθορίζονται πιο κάτω. Η σελίδα αυτή ενημερώνεται ανά τακτά διαστήματα με τους επικείμενους εορτασμούς και προγράμματα.

Ακάντα Γκάγιατρι (24ωρη απαγγελία του Γκάγιατρι Μάντρα):  
     - Σάββατο 13 Απριλίου, ώρα 17:50 - Κυριακή 14 Απριλίου 18:00
       Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εδώ
 
Προηγούμενα προγράμματα:
 
Σιβαράτρι 2024, Παρασκευή, 8 Μαρτίου. Το πρόγραμμα αποτελείται από 12 ώρες μπάτζανς και λατρευτικών ύμνων σε διάφορες γλώσσες, συνοδευόμενα από όμορφα Ντάρσαν του Σρι Σάτυα Σάι Μπάμπα. Το πρόγραμμα θα είναι διαθέσιμο από το πρωί 6:00 π.μ. της Παρασκευής.  
 
Ακάντα Γκάγιατρι (24ωρη απαγγελία του Γκάγιατρι Μάντρα):  
     - Σάββατο 17 Φεβρουαρίου, ώρα 17:50 - Κυριακή 18 Φεβρουαρίου 18:00
       Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εδώ