Ελληνικός Οργανισμός Σάτυα Σάι
Ζώνη 6, Νότια Ευρώπη, Περιοχή 6.2

Δεν ήρθα να μιλήσω για μια συγκεκριμένη θρησκεία. Ήρθα να σας μιλήσω για την οικουμενική αρχή της Αγάπης, τον δρόμο της Αγάπης, το καθήκον της Αγάπης. Ήρθα για ν` ανάψω τον λύχνο της Αγάπης στις καρδιές σας, να δω ότι λάμπει μέρα με τη μέρα, με όλο και περισσότερο φως.

 • Δεν ήρθα να μιλήσω για μια συγκεκριμένη θρησκεία. Ήρθα να σας μιλήσω για την οικουμενική αρχή της Αγάπης, τον δρόμο της Αγάπης, το καθήκον της Αγάπης. Ήρθα για ν` ανάψω τον λύχνο της Αγάπης στις καρδιές σας, να δω ότι λάμπει μέρα με τη μέρα, με όλο και περισσότερο φως.

 • Ο κύριος σκοπός του Οργανισμού Σάτυα Σάι είναι να βοηθήσει τον άνθρωπο να αναγνωρίσει την πραγματική του φύση, που είναι θεϊκή.

 • Σκοπός της εκπαίδευσης είναι ο χαρακτήρας.
  Πραγματικός άνθρωπος είναι αυτός που εφαρμόζει
  τις πέντε ανθρώπινες αξίες:
  Αλήθεια, Δικαιοσύνη, Αγάπη, Ειρήνη και Μή-βία.

 •  
  Υπάρχει μόνο μια φυλή, η φυλή της ανθρωπότητας.
  Υπάρχει μόνο μία γλώσσα, η γλώσσα της καρδιάς.
  Υπάρχει μόνο μία θρησκεία, η θρησκεία της αγάπης.
  Υπάρχει μόνο ένας Θεός και είναι πανταχού Παρών.

Η Σκέψη της Ημέρας

Σκέψεις προηγούμενων ημερών

17 Φεβρουαρίου 2018

Υπάρχουν πολλοί, ίσως εκατοντάδες χιλιάδες ή εκατομμύρια, οι οποίοι αυτοαποκαλούνται λάτρεις του Σάι. Ακόμη κι αν ένας μόνο λάτρης του Σάι εφάρμοζε τη θυσία και την αλήθεια, ολόκληρος ο κόσμος θα γινόταν ένα καλύτερο μέρος. Η αλήθεια και το πνεύμα της θυσίας είναι οι δύο θεμελιώδεις αρχές που αποτελούν τις αναγκαίες συνθήκες για ν’ αλλάξει ο κόσμος. Η αλήθεια εξαγνίζει την καρδιά και το αίσθημα της θυσίας σας οδηγεί στην απάρνηση των εγκοσμίων. Μέσα από τις δύο αυτές αρχές μπορείτε να βιώσετε την αλήθεια αυτής της δήλωσης. Ο Θεός διαπερνά ολόκληρο το σύμπαν. Στην απουσία αυτής της γνώσης, οι άνθρωποι ενδίδουν σε κοσμικά και εφήμερα πράγματα από τη γέννηση έως τον θάνατο. Πώς μπορούν να εξαγιαστούν και να επιτύχουν την απελευθέρωση; Ν’ αγαπάτε τον Θεό και θα λυτρωθείτε. Έχετε ευλογηθεί μ’ ένα σώμα για να ζήσετε δίκαια και ενάρετα. Μη διάγετε μια ανούσια κι ανώφελη ζωή.

- Μπάμπα, από ομιλία που δόθηκε στις 8 Μαρτίου 1997