Ελληνικός Οργανισμός Σάτυα Σάι
Ζώνη 6, Νότια Ευρώπη, Περιοχή 6.2

Η φύση του ανθρώπου είναι Θεϊκή

Πρόσφατες αναρτήσεις-ομιλίες του Μπαγκαβάν Σρι Σάτυα Σάι Μπάμπα

Η ΦΥΣΗ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΘΕΪΚΗ, Γκούρου Πούρνιμα, Σάι Πρέμα, 5 Ιουλίου 2020

ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ, Ομιλία στο Θερινό Σεμινάριο του Μπριντάβαν, 29/5/1990

ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ, Ομιλία στο Θερινό Σεμινάριο του Μπριντάβαν, 30/5/1990

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, Ομιλία στο Θερινό Σεμινάριο του Μπριντάβαν, 31/5/1990

ΔΕΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΑΪ