Ελληνικός Οργανισμός Σάτυα Σάι
Ζώνη 6, Νότια Ευρώπη, Περιοχή 6.2

"Νιρβάνα" είναι η αλήθεια του κάθε ανθρώπου

Αποσπάσματα από ομιλίες του Σάτυα Σάι Μπάμπα σε εορτασμούς `Μπούντα Πούρνιμα`

Ενσαρκώσεις της Αγάπης!

Εάν χαθεί ο πλούτος, τίποτα δεν χάνεται. Εάν χαθεί η υγεία, κάτι χάνεται. Εάν χαθεί ο χαρακτήρας, τα πάντα χάνονται. Αυτό μας διδάσκει ο πολιτισμός της Ινδίας, Μπάρατ[1]. Για τον μοντέρνο άνθρωπο όμως τα πράγματα έχουν αντιστραφεί: εάν χαθεί ο πλούτος τα πάντα χάνονται, εάν χαθεί η υγεία κάτι χάνεται και εάν χαθεί ο χαρακτήρας τίποτα δεν χάνεται!

Ο Πνευματικός Δρόμος Ξεκινά με την Πίστη

Ο Βούδας γεννήθηκε στην ιερή γη της Μπάρατ. Ανήγγειλε στον κόσμο ότι το σπουδαιότερο Ντάρμα, το ιερότερο καθήκον του ανθρώπου, είναι η Μη-βία. Ασκήτεψε για πολλά χρόνια, συναναστράφηκε με πολλούς ευγενείς ανθρώπους, άκουσε πνευματικές διαλέξεις και μελέτησε διάφορες γραφές. Ωστόσο, δεν έμεινε ικανοποιημένος. Ο άνθρωπος αναζητά χαρά και μόνιμη ευδαιμονία. Πως μπορεί όμως να την επιτύχει;

Όπου υπάρχει πίστη, υπάρχει αγάπη
Όπου υπάρχει αγάπη, υπάρχει ειρήνη
Όπου υπάρχει ειρήνη, υπάρχει αλήθεια
Όπου υπάρχει αλήθεια, υπάρχει ο Θεός
Όπου υπάρχει ο Θεός, υπάρχει ευδαιμονία.

Ο πνευματικός δρόμος ξεκινά με την πίστη και καταλήγει στην ευδαιμονία. Η ευδαιμονία δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσα από υλιστικές απολαύσεις, από ανθρώπους που ζουν μία εγκόσμια ζωή. Μπορεί κανείς να τη βιώσει μόνο όταν χρησιμοποιήσει τις πέντε αισθήσεις με σωστό τρόπο.

Ο άνθρωπος σήμερα διαβάζει ιερά βιβλία με σκοπό να αποκτήσει ευδαιμονία, όμως τα βιβλία έχουν περιορισμούς. Κανείς δεν μπορεί να κερδίσει μόνιμη και υπέρτατη θεία ευδαιμονία μελετώντας τις γραφές. Για να βιώσει απέραντη ευδαιμονία πρέπει να διαβάσει ένα απέραντο βιβλίο! Αυτό το απέραντο βιβλίο είναι ο κόσμος. Υπάρχουν τόσα πολλά που μπορεί να μάθει κανείς από τον κόσμο. Ποιοι είναι οι φίλοι σας; Δεν είναι ούτε οι συμμαθητές αλλά ούτε και οι συγκάτοικοί σας. Μόνον ο Θεός είναι ο πραγματικός και παντοτινός σας φίλος. Μόνο με τη βοήθεια αυτού του φίλου θα μπορέσετε να μελετήσετε αυτό το απέραντο βιβλίο, τον κόσμο. Όταν κάποιος καταπιαστεί με τη μελέτη αυτού του βιβλίου θα πρέπει να βάλει σε πράξη τις πέντε σημαντικές διδασκαλίες του Βούδα. Αυτές είναι οι εξής: σωστή όραση, σωστά αισθήματα, σωστά ακούσματα, σωστά λόγια και σωστές πράξεις[2]. Πραγματικός άνθρωπος είναι αυτός που ακολουθεί τον δρόμο της αλήθειας. Η αλήθεια, η δικαιοσύνη και η θυσία πρέπει να αποτελούν τρόπο ζωής. Ο Βούδας είπε: Η διάνοια (Μπούντι) πρέπει να ακολουθεί τον δρόμο του Ντάρμα, και το Ντάρμα πρέπει να καλλιεργείται μέσα στην κοινωνία[3]. Μόνο τότε μπορεί μία χώρα να ευημερήσει. Αυτή είναι και η εσωτερική σημασία της λέξης ΣΑΪ. Το "Σ" συμβολίζει την πνευματική αλλαγή (Spiritual change), το "Α" συμβολίζει την κοινωνική αλλαγή (Association-social change) και το "Ι" συμβολίζει την ατομική αλλαγή (Individual change). Ο νους του ανθρώπου θα γίνει αγνός και ιερός μόνον όταν γίνουν αυτές οι τρεις αλλαγές.

Οι Βασικές Αρχές του Ανθρώπου

Η θεϊκή φύση βρίσκεται λανθάνουσα μέσα σε κάθε άνθρωπο. Σήμερα όμως, ο άνθρωπος έχει ξεχάσει τη θεϊκή του φύση και πλανάται μέσα σε εφήμερες, εγκόσμιες απολαύσεις. Η Αλήθεια, το Ντάρμα, η Ειρήνη, η Αγάπη και η Μη-βία αποτελούν τις πέντε βασικές αρχές του ανθρώπου που ισοδυναμούν με τις πέντε ζωτικές Πνοές (Πάντσα Πράνας) που είναι οι εξής: Πράνα, Απάνα, Βγιάνα, Ουντάνα και Σαμάνα. Εάν κάποιος αγνοήσει την Αλήθεια (Σάτυα) ισοδυναμεί με το να χάσει ένα μέρος της ζωτικής πνοής του. Αν αγνοήσει και τις άλλες τέσσερεις αρχές, δηλαδή το Ντάρμα, την Ειρήνη (Σάντι), την Αγάπη (Πρέμα) και τη Μη-βία (Αχίμσα), είναι σαν να χάνει και τα άλλα τέσσερα μέρη της ζωτικής πνοής του. Ως αποτέλεσμα υποφέρει και βιώνει βία από παντού. Ποιος ευθύνεται γι’ αυτό; Ο ίδιος ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος για την κατάστασή του. Ο Βούδας κήρυξε ότι η Μη-βία είναι το ιερότερο καθήκον του ανθρώπου, το σπουδαιότερο Ντάρμα του. Η Αγάπη θα αναπτυχθεί μόνο όταν εφαρμόσει τη Μη-βία στη ζωή του. Όταν καλλιεργήσει την Αγάπη, θα υπάρξει ειρήνη στον κόσμο. Όταν υπάρξει ειρήνη στον κόσμο, ο άνθρωπος θα στραφεί φυσικά στον δρόμο του Ντάρμα. Όταν ο άνθρωπος ακολουθήσει το δρόμο του Ντάρμα, θα εδραιωθεί στην Αλήθεια. Είναι λοιπόν πρώτιστο καθήκον κάθε ανθρώπου να καλλιεργήσει αυτές της πέντε αρχές.

Η πραγματική ευτυχία δεν μπορεί να βρεθεί στα αντικείμενα του κόσμου. Τα πάντα αλλάζουν. Ο άνθρωπος σπαταλάει την ζωή του στην αναζήτηση ασήμαντων και εφήμερων απολαύσεων. Η Νιρβάνα είναι η μόνη αλήθεια. Είναι η κατάσταση στην οποία μπορεί κανείς να βιώσει την αίσθηση της ενότητας με όλα τα όντα. Η προσήλωση του νου σε αυτό που είναι μόνιμο, οδηγεί στην Νιρβάνα.

 


[1] Στη Wikipedia αναφέρονται τα εξής:

Τα ονόματα Ινδία και Ινδοί δόθηκαν από τους Έλληνες για τη χώρα και τους ανθρώπους που κατοικούν στην περιοχή του Ινδού ποταμού. Προέρχονται από τη σανσκριτική λέξη Sindhu, η οποία ήταν η ιστορική τοπική ονομασία του Ινδού ποταμού.

Η ονομασία Μπάρατ (Bharat) αναγνωρίζεται από το Σύνταγμα της Ινδίας ως μια επίσημη ονομασία της χώρας. Για την προέλευσή της υπάρχουν δύο θεωρίες: Η μία είναι ότι προέρχεται από τη βεδική φυλή των Bharatas που έζησαν τη δεύτερη χιλιετία π.Χ., και η άλλη ότι προέρχεται από τον θρυλικό αυτοκράτορα Bharata.

[2] Samyak Drishti, Samyak Bhavam, Samyak Sravanam, Samyak Vak, Samyak Karma

[3] Buddham Saranam Gachchhami, Dhammam Saranam Gachchhami, Sangham Saranam Gachchhami