Ελληνικός Οργανισμός Σάτυα Σάι
Ζώνη 6, Νότια Ευρώπη, Περιοχή 6.2

24 Απριλίου - Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Αξιών

Μήνυμα του Προέδρου του Διεθνούς Οργανισμού Σάτυα Σάι, Naredranath Reddy M.D.

Αγαπητοί Αδελφοί και Αδελφές,

Ομ Σρι Σάι Ραμ!

Όπως λέει ο Μπαγκαβάν Σρι Σάτυα Σάι Μπάμπα, η ειρήνη στην κοινωνία μπορεί να επιτευχθεί μόνον εάν ο καθένας από εμάς αγκαλιάσει τις αιώνιες και Narendranath Reddy with Swamiοικουμενικές ανθρώπινες αξίες, που είναι η αλήθεια, η ορθή συμπεριφορά, η ειρήνη, η αγάπη και η μη-βία. Επομένως, για διαρκή παγκόσμια ειρήνη και ευδαιμονία, το πιο σημαντικό από όλα είναι η εφαρμογή των ανθρωπίνων αξιών στην καθημερινή μας ζωή.

Ο Μπαγκαβάν Μπάμπα ενσάρκωνε τις πέντε ανθρώπινες αξίες. Πολύ συχνά έλεγε: «Αλήθεια είναι αυτό που λέω. Ορθή συμπεριφορά είναι αυτό που κάνω. Ειρήνη είναι η ίδια Μου η φύση. Αγάπη είναι η Μορφή Μου.» Παίρνοντας μέσα στην καρδιά μας το παράδειγμά Του, ο Διεθνής Οργανισμός Σάτυα Σάι θα γιορτάζει κάθε χρόνο την 24η Απριλίου ως «Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Αξιών» ενθυμούμενος με ευγνωμοσύνη την ζωή, την κληρονομιά που μας άφησε και τις διδασκαλίες του Μπαγκαβάν Σρι Σάτυα Σάι Μπάμπα. Θα γιορτάζουμε αυτή την θεϊκή περίσταση εντατικοποιώντας την εφαρμογή αυτών των πέντε ανθρωπίνων αξιών για τη σωτηρία μας, την εξύψωση των οικογενειών μας, της κοινωνίας και του κόσμου.

«Αυτές οι πέντε αξίες είναι ουσιαστικά οι πέντε ζωτικές αναπνοές του ανθρώπου. Εκείνος που θεωρεί τις ανθρώπινες αξίες σαν την ίδια του την αναπνοή, μόνον εκείνος είναι αληθινός άνθρωπος. Αυτές οι πέντε αξίες είναι οι θεμελιώδεις δυνάμεις της ανθρώπινης ζωής. Ξεχνώντας αυτές τις θεμελιώδεις δυνάμεις, ο άνθρωπος βασίζεται περισσότερο στην εγκόσμια δύναμη. Οι πρόγονοί μας αναγνώρισαν ότι αυτές οι πέντε αξίες προορίζονται για την ειρήνη και την ευημερία του κόσμου. Αν δεν κατανοήσει κάποιος την σημασία αυτών των αξιών, δεν θα μπορέσει καθόλου να κατανοήσει την ανθρώπινη φύση

- Σάτυα Σάι Μπάμπα, 26 Σεπτεμβρίου 2000

Ας εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας στον αγαπημένο μας Κύριο, Μπαγκαβάν Σρι Σάτυα Σάι Μπάμπα, με το να συνεισφέρουμε στην προώθηση της εφαρμογής των ανθρωπίνων αξιών σε όλο τον κόσμο. Στις δραστηριότητές μας μπορεί να συμπεριλαμβάνεται το «Περπατάμε για τις Αξίες» (Walk for Values), η Πνευματική Εκπαίδευση Σάι, μουσικά και θεατρικά προγράμματα, κύκλοι μελέτης, ομιλίες και ανοιχτές συναντήσεις και πολιτιστικές δραστηριότητες, τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν έτσι ώστε να ταιριάζουν στα τοπικά ήθη και έθιμα.

Ας ενωθούμε όλοι μαζί για να τιμήσουμε και να διατηρήσουμε την κληρονομιά του Μπαγκαβάν Σρι Σάτυα Σάι Μπάμπα με το να εφαρμόζουμε και να μοιραζόμαστε τις διδασκαλίες Του για τις ανθρώπινες αξίες. Με την Χάρη Του, είθε να συνειδητοποιήσουμε την έμφυτη θειότητά μας και να συνεισφέρουμε στην εξύψωση ολόκληρου του κόσμου.

Τζέι Σάι Ραμ,

Με αγάπη στην υπηρεσία του Σάι,

Narendranath Reddy, M.D.

Πρόεδρος, Prasanthi Council