Ελληνικός Οργανισμός Σάτυα Σάι
Ζώνη 6, Νότια Ευρώπη, Περιοχή 6.2

Από την πλάνη οδήγησέ με στην Αλήθεια

Η βεδική προσευχή όπως την ψάλλει ο Σάι Μπάμπα

 

Ασάτο Μάα Σατ Γκαμάγια

Τάμασο Μάα Τζιότιρ Γκαμάγια

Μρίτιορ Μαα Αμρίταμ Γκαμάγια

 

Από την πλάνη οδήγησέ με στην Αλήθεια

Από το σκοτάδι οδήγησέ με στο Φως

Από τον θάνατο οδήγησέ με στην Αθανασία

 

 

 

Η προσευχή αυτή αποτελεί εισαγωγή στην Μπριχανταράνιακα Ουπανισάτ. Παρακάτω παρατίθεται η ερμηνεία της από το βιβλίο Υπέρτατη Ειρήνη του Μπάμπα:

«Η προσευχή αυτή έχει αναλυθεί κατά καιρούς με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους, αλλά θα ήθελα να την ερμηνεύσω ως εξής:

Κύριε, όταν αντλώ ευτυχία από τα ψεύτικα πράγματα του κόσμου, δίνε μου τη δύναμη να τα ξεχνώ και δείχνε μου το δρόμο για την αιώνια ευδαιμονία”. Αυτή είναι η πρώτη παράκληση.

Κύριε, όταν τα πράγματα του κόσμου τούτου με θέλγουν, ελέησέ με και απομάκρυνε από μπροστά μου το σκοτάδι που κρύβει το πανταχού παρόν πνεύμα Σου, την ουσία των πάντων”. Αυτή είναι η δεύτερη παράκληση.

Κύριε, χάρισε μου αθανασία και υπέρτατη ευδαιμονία μέσα από την επίγνωση του θεϊκού πνεύματος, που ενυπάρχει στο κάθε τι”. Αυτή είναι η τρίτη παράκληση. Αυτό είναι το πραγματικό νόημα τούτης της προσευχής.»