Ελληνικός Οργανισμός Σάτυα Σάι
Ζώνη 6, Νότια Ευρώπη, Περιοχή 6.2

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σρι Σάτυα Σάι Βίντγια Τζγιότι» (SSSVJ)

 Εγκαίνια του προγράμματος στην πολιτεία Άντρα Πραντές

 

Στόχος του πανινδικού εκπαιδευτικού προγράμματος SSSVJ, είναι να αναλάβει το υπάρχον ημιτελές, πρόχειρο κι ερειπωμένο σύστημα των δημόσιων δημοτικών σχολείων της Ινδίας και να τα μετατρέψει σε καλά δομημένα και πλήρως λειτουργικά δημόσια σχολεία, έτσι ώστε να λειτουργούν στα πλαίσια ενός σωστού και υγιούς εκπαιδευτικού οικοσυστήματος. Αυτό σχεδιάζεται να επιτευχθεί με την συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων του οικοσυστήματος δηλ. τον μαθητή, τον διδάσκαλο, τον γονιό, το προσωπικό του σχολείου, τον χωρικό, την κυβέρνηση και τους εθελοντές του Οργανισμού ΣΣΣ. Η προσέγγιση θα γίνεται με τη διανομή εμπνευσμένων μηνυμάτων μέσω καινοτόμων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, πολιτιστικών προγραμμάτων, κοινοτικών συμβουλίων, οπτικοακουστικού υλικού κλπ., που θα ωφελήσουν τον κάθε ενδιαφερόμενο.

Συνολικά, ο στόχος είναι να υιοθετηθούν 900 σχολεία, από όλη την Ινδία, στα οποία θα εφαρμοστεί το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα το λιγότερο για ένα χρόνο, αρχίζοντας από τον Απρίλιο 2016. 

Ο Σρι Γκάντα Σρινιβάσα Ράο, Υπουργός Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού της Άντρα Πραντές κήρυξε την έναρξη του προγράμματος SSSVJ στο Βιζάγκ, στις 18 Σεπτεμβρίου, 2016, με την παρουσία νομοθετικών μελών του Βιζάγκ, τους Σρι Νίμις Πάντυα, Προέδρου του ΟΣΣΣ όλης της Ινδίας, Σρι Ν. Ραμάνι, Εθνικού Αντιπροέδρου του ΟΣΣΣ της Ινδίας, Σρι Τσάλαμ, Πρόεδρος του ΟΣΣΣ της Άντρα Πραντές και Τελανγκάνα, καθώς και άλλοι αρμόδιοι του ΟΣΣΣ και της κυβέρνησης.

Τονίζοντας τις αρχές που διέπουν το πρόγραμμα του SSSVJ, ο Υπουργός διαβεβαίωσε ότι θα διαβιβάσει αυτό το πρόγραμμα στον Πρωθυπουργό της Άντρα Πραντές Σρι Ν. Τσάντρα Μπάμπου Ναϊντού και δεσμεύτηκε να δώσει εντολές στους τοπικούς εκπαιδευτικούς αξιωματούχους, για την πλήρη απόδοση και υποστήριξη του σχολικού αυτού προγράμματος της Ινδίας.

Ο Υπουργός επαίνεσε τις προσπάθειες του έργου SSSVJ, το οποίο αποσκοπεί να παρέχει βασικές παροχές σε δημόσια σχολεία της Ινδίας, όπου θα προωθείται στους μαθητές η ινδική πνευματική παράδοση, σύμφωνα με τη διδασκαλία του  Μπαγκαβάν Σρι Σάτυα Σάι Μπάμπα.

Τη σημαντικότητα του προγράμματος SSSVJ περιέγραψε με έμφαση ο Σρι Σρινιβάς, μέλος της εθνικής επιτροπής, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι το έργο των εθελοντών του προγράμματος SSSVJ δεν θα επηρεάζει καθόλου τον κύκλο μαθημάτων των σχολείων.

Οι κατευθυντήριες γραμμές του έργου δόθηκαν από τον Υπουργό Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού της Άντρα Πραντές και τον Πρόεδρο του ΟΣΣΣ όλης της Ινδίας.  Παρουσιάστηκαν όλα τα υποψήφια σχολεία, ένα-ένα, μέσα από ‘έξυπνες’ οθόνες τηλεόρασης. Ο Πρόεδρος της Άντρα Πραντές και της Τελανγκάνα ζήτησε από τον Υπουργό να επιτρέψει στους εθελοντές του προγράμματος SSSVJ, να επισκεφθούν αυτά τα συγκεκριμένα σχολεία.

Ο Σρι Νίμις Πάντυα ευχαρίστησε την κυβέρνηση της Άντρα Πραντές, που έδωσε τη θεϊκή αυτή ευκαιρία ώστε να υλοποιηθεί το εκπαιδευτικό έργο SSSVJ στην πολιτεία της Άντρα Πραντές.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να προσαρτήσουμε αποσπάσματα των μέσων ενημέρωσης, που κάλυψαν αυτή την εντυπωσιακή περίσταση.


ΓραφείοΔημοσίωνΣχέσεων
Sri Sathya Sai Central Trust
Prasanthi Nilayam 515134
Anantapur District
Andhra Pradesh