Ελληνικός Οργανισμός Σάτυα Σάι
Ζώνη 6, Νότια Ευρώπη, Περιοχή 6.2

Συμπόνια - η καρδιά της Εκπαίδευσης

Από τη σειρά 30 επεισοδίων με τίτλο "Το Μήνυμα του Σάτυα Σάι"