Ελληνικός Οργανισμός Σάτυα Σάι
Ζώνη 6, Νότια Ευρώπη, Περιοχή 6.2

Γκάγιατρι Μάντρα

από το βιβλίο "Το Γκάγιατρι Μάντρα - η Οικουμενική Προσευχή"

ΟΜ
Μπουρ Μπουβά Σβαχά
Τατ Σαβιτούρ Βαρενυάμ
Μπαργκό Ντεβάσυα Ντίμαχι
Ντιγιό γιο ναφ Πρατσόνταγιάτ

ΟΜ
Δόξα σ` Εσένα Κύριε
που διαπερνάς ολόκληρο το Σύμπαν
σ` Εσένα από τον Οποίο τα πάντα γεννήθηκαν
σ` Εσένα που είσαι ο Μόνος Άξιος λατρείας
Διαλογιζόμαστε στη Θεϊκή Σου Λαμπρότητα
Ω Κύριε! Διάλυσε την άγγνοια που σκοτίζει τον νου
και φώτισέ μας