Ελληνικός Οργανισμός Σάτυα Σάι
Ζώνη 6, Νότια Ευρώπη, Περιοχή 6.2

Σάι Γκάγιατρι

Παρακάτω δίνεται το Σάι Γκάγιατρι και η ερμηνεία του, όπως περιγράφεται στο βιβλίο "Σάι Γκάγιατρι - Η Οικουμενική Προσευχή"

Ομ
Σαϊσβαράγια Βίντμαχε
Σατυαντεβάγια Ντίμαχι
Τανά Σαρβά Πρατσόνταγιάτ

Γνωρίζω από τις ιερές γραφές, τους σοφούς και την προσωπική μου εμπειρία ότι ο Σάι είναι ο Ενσαρκωμένος Θεός. Διαλογίζομαι στη Θεία Μορφή Του με όλη τη δύναμη της ψυχής μου. Αυτός είναι η ενσάρκωση της Αλήθειας, της Οικουμενικής Συνειδητότητας που περιβάλλει και διαπερνά τα πάντα μέσα στο Σύμπαν. Προσεύχομαι στον Υπέρτατο Κύριό μας να μας φωτίζει τον νου και να μας οδηγεί σε πράξεις σωστές. Διαλογίζομαι στη Μεγαλειώδη Μορφή Του.