Ελληνικός Οργανισμός Σάτυα Σάι
Ζώνη 6, Νότια Ευρώπη, Περιοχή 6.2

Τα Ηνωμένα Έθνη απονέμουν Ειδική Συμβουλευτική Θέση στο Κεντρικό Ίδρυμα Σρι Σάτυα Σάι

Τα Ηνωμένα Έθνη απένειμαν παγκόσμια αναγνώριση στο Κεντρικό Ίδρυμα Σρι Σάτυα Σάι (Sri Sathya Sai Central Trust) για το απαράμιλλο ανθρωπιστικό έργο του, παρέχοντάς του Ειδική Συμβουλευτική Θέση. Στις 24 Ιουνίου 2020, το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών (ECOSOC = Economic and Social Council of United Nations) ενέκρινε την πρόταση της Επιτροπής για τους Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς για την απονομή Ειδικής Θέσης στο Ίδρυμα. Το ECOSOC είναι ένα από τα έξι κύρια όργανα των Ηνωμένων Εθνών, που χρησιμεύει ως το κεντρικό φόρουμ για τη συζήτηση διεθνών οικονομικών και κοινωνικών θεμάτων και τη διατύπωση συστάσεων πολιτικής προς τα κράτη μέλη και το σύστημα των Ηνωμένων Εθνών.

Αυτή η Ειδική Συμβουλευτική Θέση επιτρέπει στο Κεντρικό Ίδρυμα ΣΣΣ να ωθεί σε δράσεις το ECOSOC και τα επικουρικά του όργανα, καθώς και τη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών, σχετικά με προγράμματα και υπηρεσίες με διάφορους τρόπους. Το Ίδρυμα μπορεί επίσης να κάνει παρουσιάσεις στα Ηνωμένα Έθνη σε τομείς στους οποίους έχει συνεισφέρει τις τελευταίες δεκαετίες και συνεχίζει να δραστηριοποιείται. Αυτή είναι μια πολύτιμη ευκαιρία, που έδωσε ο Μπαγκαβάν Σρι Σάτυα Σάι Μπάμπα, έτσι ώστε να φτάσει το οικουμενικό μήνυμα αγάπης και υπηρεσίας σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

- Δημοσίευση στο Sanathana Sarathi, November 2020 issue, και στον Ελληνικό "Αιώνιο Ηνίοχο", τεύχος Νοεμβρίου 2020