Ελληνικός Οργανισμός Σάτυα Σάι
Ζώνη 6, Νότια Ευρώπη, Περιοχή 6.2

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΑΤΥΑ ΣΑΪ

Σειρά 30 επεισοδίων

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΑΤΥΑ ΣΑΪ —THE MESSAGE OF THE LORD— είναι μια σειρά 30 βιντεοσκοπημένων επεισοδίων, που προβλήθηκε για πρώτη φορά από το RadioSai το 2010 ως προσφορά για τα 85α Γενέθλια του Μπαγκαβάν Σρι Σάτυα Σάι Μπάμπα. Παρουσιάζει συνοπτικά και περιεκτικά, τη Ζωή, την Αποστολή και το Μήνυμα του Σάτυα Σάι με τρόπο απλό, κατανοητό και ευχάριστο. Ταυτόχρονα, θίγει τα προβλήματα που απασχολούν σήμερα την ανθρωπότητα —διαμάχες, πόλεμοι, τρομοκρατία, κλιματικές αλλαγές, πείνα και φτώχεια σε μεγάλη κλίμακα—, και προτείνει λύσεις για την αντιμετώπισή τους.

Το 1ο επεισόδιο αναρτήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2014 και τα υπόλοιπα θα αναρτώνται ένα κάθε μήνα, σε ημέρες επετείων και εορτασμών: το 2ο στις 23 Νοεμβρίου, το 3ο στις 25 Δεκεμβρίου κ.ο.κ.

Episode 1 b Episode 2 Episode 3 Episode 4 Episode 5 Episode 6 Episode 7 Episode 8 Episode 9 Episode 10 Episode 11 Episode 12 Episode 13 Episode 14 Episode 15 Episode 16