Ελληνικός Οργανισμός Σάτυα Σάι
Ζώνη 6, Νότια Ευρώπη, Περιοχή 6.2

Νέες Εκδόσεις

Αφιέρωμα στα 95α Γενέθλια του Μπαγκαβάν Σρι Σάτυα Σάι Μπάμπα

Έχουμε τη χαρά να σας ανακοινώσουμε την έκδοση των ακόλουθων βιβλίων:

1) του τέταρτου τόμου της βιογραφίας του Μπαγκαβάν Σρι Σάτυα Σάι Μπάμπα, με τίτλο "Σάτυαμ Σίβαμ Σούνταραμ - Αλήθεια Καλοσύνη Ομορφιά, τόμος Δ΄", και

2) "Σάι, ο πανταχού Παρών".

Λεπτομέρειες για τα βιβλία αυτά καθώς και για όλες τις Ελληνικές Εκδόσεις Σάτυα Σάι μπορείτε να βρείτε στο ηλεκτρονικό κατάστημα των Εκδόσεων: bookstore.saibaba.gr.