Ελληνικός Οργανισμός Σάτυα Σάι
Ζώνη 6, Νότια Ευρώπη, Περιοχή 6.2

Ευρωπαϊκή Κατασκήνωση Νέων

Σάι Πρέμα, 16-25 Αυγούστου 2019

 

3rd EUROPEAN SAI YOUNG ADULTS CAMP 2019

‘All are One, Be Alike to Everyone’

 

“Develop the spirit of Oneness. All are One, be alike to everyone. Different bulbs have different wattages and colours, but the current that flows through them is one and the same. Each of you is a spark of the divine. You will become divine when you recognise the Oneness of all. You all belong to the same universal family. It is only Love that can dispel the darkness of ignorance. Love can unite the entire world.”

- Sathya Sai (extract from discourse pronounced on 16th July2001)

 

 

We are very happy to invite you to the 3rd EuropeanSai Young Adults Camp that will take place in Sai Prema, Athens from Friday16th August to Sunday 25th August 2019 under the theme ‘All are One, Be Alike to Everyone’.

The programme will include daily spiritual practices such as meditation, prayer and devotional singing, physical exercise, inspiring workshops, being in nature and the seaside, excursions, shared meals and other uplifting activities.

Om Sai Ram