Ελληνικός Οργανισμός Σάτυα Σάι
Ζώνη 6, Νότια Ευρώπη, Περιοχή 6.2

Ευρωπαϊκός πολιτισμός και Ντάρμα. Λίγα λόγια από την παρουσίαση.

Η παρουσίαση έγινε στις 25 Φεβρουαρίου 2018 από την Συμώνη Κατραμάδου (Ph.D.), εμπειρογνώμονα σε πολιτιστικά θέματα. Εν συντομία, η ομιλήτρια αναφέρθηκε αναφέρθηκε στα εξής:

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας πολυπολιτισμικός οργανισμός με σύνθετη ταυτότητα και ιστορία 60 ετών, που θεμελιώθηκε πάνω στις αξίες της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κανόνα δικαίου. Στην αρχή ορίστηκε η έννοια του πολιτισμού —υλικού και άυλου— και στη συνέχεια αναφέρθηκαν οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει σήμερα.

Η εκπληκτική ανάπτυξη της τεχνολογίας, η παγκοσμιοποίηση, οι κρίσεις (οικονομική, προσφυγική, οι πολεμικές συρράξεις), οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις ανά τον κόσμο που την επηρεάζουν. Αυτές οι προκλήσεις αφορούν σε μεγάλο βαθμό και στον πολιτισμό της.

Όσον αφορά στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, αναφέρθηκαν οι 3 κοινωνικές εποχές που έχει διανύσει η ΕΕ από την ίδρυσή της έως σήμερα, η Βιομηχανική Εποχή, η Εποχή της Πληροφορίας και η  «Εννοιολογική» Εποχή.

Η άλλη πρόκληση είναι η παγκοσμιοποίηση και οι τρεις  νέες τάσεις που έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιό της, η ραγδαία αύξηση των επικοινωνιών, η αναβάθμιση των βασικών δημοκρατικών αξιών ως ζητούμενο κοινωνικό αγαθό διεθνώς, αλλά και οι τρομοκρατικές επιθέσεις στις χώρες της Ευρώπης και η ριζοσπαστικοποίηση.

Στην συνέχεια αναζητήθηκε το ντάρμα της ΕΕ, ο κώδικας ηθικού και κοινωνικού δικαίου που πρέπει να ορίζει τη δράση της —το πάρα-ντάρμα. Έγινε αναφορά στη δράση της ΕΕ στα πλαίσια των 5 ανθρώπινων αξιών, που αποτελούν το θεμέλιο του προγράμματος της εκπαίδευσης Σάτυα Σάι στις Ανθρώπινες Αξίες, της αλήθειας (sathya), της δικαιοσύνης (dharma), της ειρήνης (santhi), της θείας αγάπης (prema) και της μη βίας (ahimsa) και αναφέρθηκαν οι τρόποι με τους οποίους η ΕΕ ακολουθεί το ντάρμα μεσω των διαφόρων πολιτικών της.

Επισημάνθηκε ότι το «εργαλείο είναι τόσο αποτελεσματικό όσο του επιτρέπει ο χειριστής του» (Ιπποκράτης), οι χώρες μέλη της ΕΕ στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τέλος τονίστηκε ότι οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες και περίπλοκες όπως όλες οι δημοκρατικές διαδικασίες, αφού απαιτούν την συμφωνία των κρατών μελών, τουλάχιστον κατά πλειοψηφία. Όπως έλεγε όμως ο Δαρβίνος «Δεν είναι το ισχυρότερο από τα είδη που επιβιώνουν ούτε το πιο έξυπνο, αλλά το πιο ευπροσάρμοστο». Και η ΕΕ προσπαθεί να προσαρμοσθεί.

Οι συμμετέχοντες έδειξαν έντονο ενδιαφέρον και ακολούθησαν ερωτήσεις και απαντήσεις.