Ελληνικός Οργανισμός Σάτυα Σάι
Ζώνη 6, Νότια Ευρώπη, Περιοχή 6.2

Σύγχρονες Θεωρίες για την Ηθική Ανάπτυξη του Ανθρώπου

Την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου παρακολουθήσαμε μία ομιλία με θέμα τα στάδια ανάπτυξης του ηθικού χαρακτήρα. Κεντρικό θέμα της συζητήσης αποτέλεσαν οι βασικές αρχές της θεωρίας του Ελβετού ψυχολόγου Jean Piaget, και του Αμερικανού ψυχολόγου Lawrence Kohlberg. Επιχειρήθηκε ο συσχετισμός και η κοινή συμπόρευση των δύο θεωριών, μέσω των ηλικιακών σταδίων που διέπουν την εξέλιξη της ζωής του ανθρώπου.

Η θεωρία του L. Kohlberg (3 στάδια ηθικής ανάπτυξης —προ-συμβατικό, συμβατικό, και μετασυμβατικό), βασίστηκε σε έρευνες δεκαετιών πάνω στις απαντήσεις χιλιάδων ατόμων σε ηθικά διλήμματα που δόθηκαν μέσα απο υποθετικές ιστορίες. Η συμμετοχή των ακροατών δημιούργησε προβληματισμούς και εποικοδομητικά ερωτήματα, δίνοντας συνεχώς τροφή για περαιτέρω αναζήτηση και ερμηνεία στις θεωρίες που προηγουμένως είχαν παρουσιασθεί.

Αξιοσημείωτες αναφορές αποτέλεσαν οι διδασκαλίες του Sathya Sai Baba, οι οποίες προσέδωσαν ένα διαφορετικό τόνο στην συζήτηση, εναρμονίζοντας και αναδεικνύοντας τις συγγενικές σχέσεις ανάμεσα στους τομείς των επιστημών, όπως είναι η ψυχολογία και η φιλοσοφία. Η φιλοσοφία φαίνεται να αποτελεί το «κλειδί» που επιτρέπει συσχετισμούς μεταξύ των επιστημών καταλήγοντας τελικά σε μια νέα ενιαία θεώρηση.